FİNANS

celebi - clebi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.796.193.398,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.451.047.172,00
 • Finansal Yatırımlar 118.712.002,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 61.447.228,00
 • Ticari Alacaklar 679.557.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 307.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 679.249.758,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 271.229.273,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 90.437.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 180.791.527,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 82.846.978,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 158.411.258,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.389.209,00
 • ARA TOPLAM 3.796.193.398,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.107.689.436,00
 • Finansal Yatırımlar 51.093.033,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 464.037.258,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 464.037.258,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.484.215,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.294.198.690,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.158.572.722,00
 • - Şerefiye 136.131.443,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.022.441.279,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 118.503.250,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 362.927.873,00
 • Diğer Duran Varlıklar 96.373.958,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.903.882.834,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.868.797.084,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 930.182.013,00
 • - Banka Kredileri 583.665.875,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 566.443.367,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 434.748.642,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.997.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 419.751.359,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 333.493.681,00
 • Diğer Borçlar 40.109.512,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.109.512,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 85.991.180,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 99.555.882,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 80.189.347,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 69.630.376,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.558.971,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 298.083.460,00
 • ARA TOPLAM 2.868.797.084,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.516.189.525,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.917.644.480,00
 • Banka Kredileri 378.046.690,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.539.597.790,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 48.932.407,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.368.301,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 88.724.574,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 88.724.574,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 98.892.210,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 348.627.553,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.384.986.609,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.518.896.225,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.021.154.979,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 406.601.560,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -76.678.552,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -76.678.552,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 483.280.112,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 929.777.723,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 929.777.723,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 91.996.776,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.454.253.229,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 114.225.691,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 497.741.246,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.903.882.834,00

Kredi Hesaplama