FİNANS

celebi - clebi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.157.241.828,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.710.508.974,00
 • Finansal Yatırımlar 89.629.649,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 44.280.899,00
 • Ticari Alacaklar 622.013.671,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.598.778,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 618.414.893,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 444.401.091,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 114.881.741,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 329.519.350,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.816.245,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 193.740.778,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.381.957,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.749.463,00
 • ARA TOPLAM 3.157.241.828,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.261.586.033,00
 • Finansal Yatırımlar 57.657.349,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 415.451.873,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 415.451.873,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.767.511,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.105.044.858,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.040.090.408,00
 • - Şerefiye 135.351.137,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 904.739.271,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.918.833,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 324.509.399,00
 • Diğer Duran Varlıklar 85.927.002,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.418.827.861,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.184.714.258,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 243.989.387,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 751.248.946,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 422.514.720,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.415.261,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 404.099.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 202.946.619,00
 • Diğer Borçlar 69.210.031,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 69.210.031,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 91.149.167,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 224.573.234,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 91.932.129,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 83.187.707,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.744.422,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 87.150.025,00
 • ARA TOPLAM 2.184.714.258,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.291.936.738,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.751.921.965,00
 • Banka Kredileri 543.914.824,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.208.007.141,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 49.584.943,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.278.483,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 53.392.307,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.392.307,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 109.220.876,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 326.538.164,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.476.650.996,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.942.176.865,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.478.376.283,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 206.734.310,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -34.956.456,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.956.456,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 241.690.766,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 863.292.009,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 863.292.009,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 91.996.776,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 374.299.405,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 917.753.783,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 463.800.582,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.418.827.861,00

Kredi Hesaplama