FİNANS

celebi - clebi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.351.862.589,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.030.394.590,00
 • Finansal Yatırımlar 142.600.348,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 20.456.200,00
 • Ticari Alacaklar 592.894.158,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.393.839,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 589.500.319,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 399.579.562,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 108.913.059,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 290.666.503,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 45.296.461,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 115.538.391,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.609.010,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.950.069,00
 • ARA TOPLAM 2.351.862.589,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.039.219.260,00
 • Finansal Yatırımlar 58.549.293,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 374.806.246,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 374.806.246,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.099.611,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.039.797.365,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.000.297.702,00
 • - Şerefiye 136.636.142,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 863.661.560,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.889.242,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 281.717.566,00
 • Diğer Duran Varlıklar 73.573.300,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.391.081.849,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.878.326.792,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 283.595.666,00
 • - Banka Kredileri 60.904.900,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 714.205.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 371.731.059,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.935.087,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 363.795.972,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 154.725.098,00
 • Diğer Borçlar 58.387.969,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.387.969,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 93.961.764,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 96.176.820,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 83.037.156,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 74.785.042,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.252.114,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.505.960,00
 • ARA TOPLAM 1.878.326.792,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.255.092.174,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.757.601.958,00
 • Banka Kredileri 559.428.843,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.198.173.115,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 45.669.537,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.539.429,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 49.884.541,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.884.541,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 103.223.561,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 297.173.148,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.133.418.966,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.257.662.883,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.842.999.368,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 179.081.492,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -34.956.456,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.956.456,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 214.037.948,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 796.318.591,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 796.318.591,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 91.996.776,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 374.299.405,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 377.003.104,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 414.663.515,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.391.081.849,00

Kredi Hesaplama