FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

celebi - clebi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.662.796.306,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.278.613.164,00
 • Finansal Yatırımlar 564.865.028,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 169.183.568,00
 • Ticari Alacaklar 1.685.241.682,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.787.143,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.675.454.539,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 568.099.179,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 163.340.241,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.758.938,00
 • Türev Araçlar 40.182.994,00
 • Stoklar 158.672.487,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 254.484.958,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 112.636.814,00
 • ARA TOPLAM 6.662.796.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.873.885.127,00
 • Finansal Yatırımlar 129.664.836,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.678.346.361,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 906.490.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 771.856.361,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.205.448,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.518.749.531,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.842.594.231,00
 • - Şerefiye 219.924.660,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.622.669.571,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 316.129.024,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 696.603.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 124.978.338,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.536.681.433,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.885.885.632,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.646.257.168,00
 • - Banka Kredileri 934.382.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 566.138.538,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 958.566.505,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.498.291,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 913.068.214,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 612.041.554,00
 • Diğer Borçlar 215.110.893,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 215.110.893,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 153.746.310,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 303.862.896,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 142.943.452,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 109.979.539,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.963.913,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 287.218.316,00
 • ARA TOPLAM 4.885.885.632,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.510.871.718,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.237.878.686,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.624.111,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 333.607.148,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 333.607.148,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 340.560.449,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 591.201.324,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.396.757.350,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.139.924.083,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.447.296.929,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.020.181.202,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -195.737.064,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -195.737.064,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.215.918.266,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.709.845.337,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.709.845.337,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 195.490.565,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.986.820.878,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 510.658.947,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 692.627.154,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.536.681.433,00