FİNANS

celebi - clebi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.215.785.472,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 587.350.071,00
 • Finansal Yatırımlar 62.110.060,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 14.212.145,00
 • Ticari Alacaklar 301.589.558,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.444.153,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 299.145.405,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 177.719.808,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.380.305,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 135.339.503,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.408.398,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.982.309,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.339.620,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.285.648,00
 • ARA TOPLAM 1.215.785.472,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.148.176.057,00
 • Finansal Yatırımlar 40.655.820,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 262.838.295,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 64.490.856,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 198.347.439,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.920.675,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 523.191.843,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 574.989.122,00
 • - Şerefiye 85.474.267,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 489.514.855,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.725.162,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 198.543.661,00
 • Diğer Duran Varlıklar 38.914.015,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.363.961.529,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.137.032.091,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 275.973.771,00
 • - Banka Kredileri 173.655.002,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 443.715.704,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 183.694.441,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.159.464,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.534.977,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 78.968.454,00
 • Diğer Borçlar 38.413.826,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 38.413.826,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.158.451,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.894.826,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 47.094.885,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.239.770,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.855.115,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.117.733,00
 • ARA TOPLAM 1.137.032.091,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.363.785.256,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.106.567.076,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 25.986.122,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.017.947,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.306.256,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.306.256,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.996.041,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 158.911.814,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.500.817.347,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 863.144.182,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 614.690.858,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.161.716,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.161.716,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.161.716,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 388.666.930,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 388.666.930,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.387.905,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.479.380,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 133.018.359,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 248.453.324,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.363.961.529,00

Kredi Hesaplama