celebi - clebi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 829.176.662,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 395.916.773,00
 • Finansal Yatırımlar 26.018.939,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 26.018.939,00
 • Ticari Alacaklar 208.575.410,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.543.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 205.032.280,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.383.269,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.078.401,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.304.868,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.029.501,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.946.116,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.059.838,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.246.816,00
 • ARA TOPLAM 829.176.662,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.714.498.104,00
 • Finansal Yatırımlar 334.290,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 129.397.898,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 88.413.211,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.984.687,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 139.266.215,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 476.755.541,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 288.985.220,00
 • - Şerefiye 60.862.172,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 228.123.048,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.185.114,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.185.114,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 110.829.501,00
 • Diğer Duran Varlıklar 20.296.376,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.543.674.766,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 990.377.938,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.375.909,00
 • - Banka Kredileri 91.375.909,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 635.489.582,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 113.830.896,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 128.189.824,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.814.154,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 115.375.670,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.849.399,00
 • Diğer Borçlar 22.882.029,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.882.029,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.355.102,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.547.198,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.815.092,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.732.106,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.688.895,00
 • ARA TOPLAM 990.377.938,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 999.051.438,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 889.339.863,00
 • Banka Kredileri 384.761.712,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 487.194.553,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.970.422,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.970.422,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.558.389,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 59.182.764,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.989.429.376,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 554.245.390,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 486.199.203,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.024.964,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.024.964,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.024.964,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 154.284.535,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 154.284.535,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.387.956,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 308.825.075,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -40.573.399,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 68.046.187,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.543.674.766,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.