FİNANS

cimentas - cment - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.751.302.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 264.757.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 901.870.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 607.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 901.263.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.582.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 143.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.439.000,00
 • Türev Araçlar 8.513.000,00
 • Stoklar 494.352.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 42.364.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.737.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.127.000,00
 • ARA TOPLAM 1.751.302.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.636.819.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 899.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 899.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.376.715.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 720.287.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238.757.000,00
 • - Şerefiye 174.543.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.214.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 207.806.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 41.248.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.388.121.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.567.844.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 241.403.000,00
 • - Banka Kredileri 241.403.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.115.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.115.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.035.926.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 75.721.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 960.205.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.062.000,00
 • Diğer Borçlar 3.524.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.524.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 79.787.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.061.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 127.312.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.240.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 104.072.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.654.000,00
 • ARA TOPLAM 1.567.844.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 332.791.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.638.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.638.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 671.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 171.665.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.745.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 89.920.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 149.817.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.900.635.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.487.486.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.082.687.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.284.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 43.284.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.694.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.731.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.176.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.555.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.052.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 686.642.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 864.614.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 404.799.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.388.121.000,00

Kredi Hesaplama