FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cimentas - cment - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.937.257.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 278.997.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.529.985.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.706.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.473.279.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.772.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 396.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.376.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 954.285.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 147.389.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.829.000,00
 • ARA TOPLAM 2.937.257.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.304.663.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 888.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 888.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.867.560.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 826.901.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238.000.000,00
 • - Şerefiye 174.543.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.457.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 220.011.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 38.687.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.241.920.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.784.011.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.943.000,00
 • - Banka Kredileri 211.943.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 83.722.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 83.722.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.011.905.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.818.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.000.087.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.658.000,00
 • Diğer Borçlar 3.618.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.618.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 60.299.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 103.363.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 212.660.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.192.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 187.468.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 61.843.000,00
 • ARA TOPLAM 1.784.011.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 553.562.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.110.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.110.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 516.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 160.438.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 42.050.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 118.388.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 357.498.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.337.573.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.904.347.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.847.098.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 3.381.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.502.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 28.502.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -51.621.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.707.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.707.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.335.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.505.789.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 798.401.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.057.249.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.241.920.000,00