FİNANS

consus enerji - conse - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 379.888.840,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.837.397,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 61.960.414,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.049.703,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.910.711,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.255.011,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 227.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.027.210,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 160.442.023,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.438.289,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.957.467,00
 • ARA TOPLAM 379.888.840,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.512.347.061,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.498.566,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.449.873.843,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.129.216,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.765.254,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.765.254,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.080.182,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.892.235.901,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 545.385.502,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 272.737.327,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 164.396.500,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.525.108,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.525.108,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.715.008,00
 • Diğer Borçlar 9.735.476,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 303.702,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.431.774,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 47.431,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.728.652,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.577.652,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 151.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 545.385.502,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 488.874.743,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 353.119.770,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.549.654,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 12.370.315,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.932.187,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.932.187,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.098.423,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.034.260.245,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 857.975.656,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 857.975.656,00
 • Ödenmiş Sermaye 385.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 12.169.172,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 148.922.453,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.659.299,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.659.299,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.659.299,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 323.871.380,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 425.370.525,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -101.499.145,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -57.807.845,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 46.979.795,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.892.235.901,00

Kredi Hesaplama