FİNANS

consus enerji - conse - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 289.699.253,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.271.878,00
 • Finansal Yatırımlar 90.907.333,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 90.907.333,00
 • Ticari Alacaklar 45.300.462,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.077.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.223.079,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.592.023,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 158.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.433.837,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 61.241.159,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.181.894,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.704.065,00
 • ARA TOPLAM 289.699.253,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.305.755.437,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.256.644.336,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.094.171,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.333.783,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.333.783,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.682.147,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.595.454.690,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 306.332.877,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 168.387.029,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 85.680.495,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.987.062,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.987.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.366.239,00
 • Diğer Borçlar 13.051.635,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 44.644,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.006.991,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.771.628,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.228.789,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.077.789,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 151.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 306.332.877,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 499.252.897,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 388.043.671,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.589.468,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 13.950.240,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.597.007,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.597.007,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.986.775,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 805.585.774,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 789.868.916,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 789.868.916,00
 • Ödenmiş Sermaye 385.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 12.169.172,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 158.227.561,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 399.951,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 399.951,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 399.951,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 260.105.068,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 352.656.045,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -92.550.977,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -57.807.845,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 31.275.009,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.595.454.690,00

Kredi Hesaplama