FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

consus enerji - conse - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 635.475.300,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 81.411.240,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 79.805.205,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.355.815,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 67.449.390,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.428.050,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 282.965,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.145.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 299.796.497,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 57.087.807,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.949.524,00
 • ARA TOPLAM 635.475.300,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.028.234.204,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.277.257,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.741.813.725,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.666.165,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.471.662,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.471.662,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 207.879.380,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.663.709.504,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.689.820.421,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 892.240.494,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 248.367.163,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 120.763.492,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.763.492,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.945.258,00
 • Diğer Borçlar 80.784.189,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.768.417,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.015.772,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.136.795,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 331.233.030,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.766.419,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 325.466.611,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.689.820.421,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 695.652.602,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 488.414.602,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 12.418.810,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.953.188,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.953.188,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 175.697.410,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.385.473.023,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.278.236.481,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.278.236.481,00
 • Ödenmiş Sermaye 385.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.405.752.248,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 301.182.847,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.577.781,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.577.781,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.577.781,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -831.551.177,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -323.031.341,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -508.519.836,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.160.863,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -190.663.004,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 209.432.485,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.663.709.504,00