FİNANS

cosmos yat. holding - cosmo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 98.176.546,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.587.619,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 69.290.232,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.006.727,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.283.505,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 431.224,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.884,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 412.340,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.082.398,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.815.853,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.077.499,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.969.220,00
 • ARA TOPLAM 98.176.546,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.410.077,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.802.932,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.452.898,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.477,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.121.770,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 111.586.623,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.897.213,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.120.488,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 44.262.283,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 216.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.046.283,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.415.221,00
 • Diğer Borçlar 274.582,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 265.515,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.067,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.850.243,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 499.381,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 163.423,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 163.423,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.311.592,00
 • ARA TOPLAM 76.897.213,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.281.168,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 347.299,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 347.299,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 933.869,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 78.178.381,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 33.408.242,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.004.267,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.494.694,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.838.118,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -52.890,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -52.890,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.890,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 199.928,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.385.246,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 139.171,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.403.975,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 111.586.623,00

Kredi Hesaplama