FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cosmos yat. holding - cosmo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 145.527.483,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.341.013,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 93.160.924,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.848.391,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.312.533,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 331.841,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 331.841,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.586.290,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.156.085,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.951.330,00
 • ARA TOPLAM 145.527.483,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.033.945,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.731.377,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.949.673,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.288,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.090.257,00
 • Diğer Duran Varlıklar 206.350,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 168.561.428,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.587.991,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.932.401,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 421.749,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 68.734.258,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 540.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.194.258,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.480.875,00
 • Diğer Borçlar 4.251.051,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.026.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.224.867,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.759.928,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.533.922,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 316.814,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 316.814,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30.000,00
 • ARA TOPLAM 116.587.991,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.570.950,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 232.153,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 852.207,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 852.207,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.486.590,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.158.941,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 48.402.487,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.809.859,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.494.694,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 85.698.241,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.873.188,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -241.281,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.100.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -70.626.473,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.488.904,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.592.628,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 168.561.428,00