FİNANS

cosmos yat. holding - cosmo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.803.597,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 510.397,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.594.305,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.594.305,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 157.024,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.024,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 21.277.810,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.264.061,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 28.803.597,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.146.613,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 940,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.146.666,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.749,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 543.819,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 55.950.210,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.779.235,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.247,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 213.296,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 213.296,00
 • Banka Kredileri 69.247,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.703.530,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.703.530,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 732.142,00
 • Diğer Borçlar 1.369.387,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.089.052,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 280.335,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.027,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 247.675,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 421.931,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 245.841,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 176.090,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.779.235,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.481.079,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 256.724,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 256.724,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.033.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.033.263,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.191.092,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.260.314,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 41.689.896,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.071.708,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.494.694,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.759.010,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.163.830,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.622.970,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.622.970,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -140.936,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 199.928,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.833.119,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.516.177,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.618.188,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 55.950.210,00

Kredi Hesaplama