FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

carrefoursa - crfsa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.765.266.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.706.397.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.071.114.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 67.978.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.003.136.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 337.641.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 337.641.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.435.854.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 214.260.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.503.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 8.765.266.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.573.556.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 161.914.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 161.914.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.981.043.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.291.664.000,00
 • - Şerefiye 3.014.070.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.594.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.192.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.192.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 142.864.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 19.338.822.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.890.748.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.524.391.000,00
 • - Banka Kredileri 1.253.917.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 460.530.000,00
 • Banka Kredileri 51.689.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.973.082.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 191.076.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.782.006.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 454.146.000,00
 • Diğer Borçlar 207.016.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.371.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 131.645.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 136.611.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 121.569.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.354.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 109.215.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.403.000,00
 • ARA TOPLAM 11.890.748.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.301.885.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.804.775.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 497.110.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 497.110.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.192.633.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.146.189.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.146.189.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 127.774.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 12.722.801.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.956.717.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -618.465.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -618.465.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -618.465.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 116.251.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -10.363.085.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.204.196.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 19.338.822.000,00