FİNANS

carrefoursa - crfsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.059.977.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.290.230.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 483.014.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.302.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 426.712.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 211.360.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.360.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.766.833.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 308.540.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 6.059.977.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.418.753.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 213.559.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 213.559.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 759.760.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 591.778.000,00
 • - Şerefiye 482.479.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.299.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.782.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 379.682.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.478.730.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.779.414.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.399.366.000,00
 • - Banka Kredileri 1.147.316.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 372.677.000,00
 • Banka Kredileri 152.050.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.161.356.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 81.168.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.080.188.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 489.875.000,00
 • Diğer Borçlar 135.522.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.489.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 77.033.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 123.727.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 89.413.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.283.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.130.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.478.000,00
 • ARA TOPLAM 8.779.414.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.824.663.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.375.665.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 448.998.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 448.998.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.604.077.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.125.347.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.125.347.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 127.774.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 678.006.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 411.665.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -366.664.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -366.664.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -376.259.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.318.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.781.836.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -206.610.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.478.730.000,00

Kredi Hesaplama