FİNANS

carrefoursa - crfsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.641.762.131,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.564.368.939,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 282.034.780,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.987.571,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.047.209,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 106.609.634,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 106.609.634,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.576.237.977,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.510.801,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 4.641.762.131,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.745.769.796,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 207.688.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 207.688.320,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 600.346.662,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 555.058.859,00
 • - Şerefiye 482.479.139,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.579.720,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.956.463,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 307.980.379,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.387.531.927,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.645.740.902,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.483.782.774,00
 • - Banka Kredileri 1.383.142.566,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 247.506.073,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 247.506.073,00
 • Banka Kredileri 100.640.208,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.504.677.771,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 57.075.221,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.447.602.550,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 184.187.641,00
 • Diğer Borçlar 86.884.318,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 34.824.604,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.059.714,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 79.029.579,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.411.271,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 74.618.308,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 59.672.746,00
 • ARA TOPLAM 6.645.740.902,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.393.000.037,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.158.694.912,00
 • Banka Kredileri 100.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.058.694.912,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 234.305.125,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 234.305.125,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.038.740.939,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -651.209.012,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -651.209.012,00
 • Ödenmiş Sermaye 127.773.766,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 678.006.480,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 411.664.950,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -101.426.558,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -101.426.558,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -111.021.507,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.318.358,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.595.003.565,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -184.542.443,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.387.531.927,00

Kredi Hesaplama