FİNANS

carrefoursa - crfsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.538.592.648,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 989.869.977,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 245.080.146,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.570.543,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 226.509.603,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.132.228,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.132.228,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.060.439.072,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 182.071.225,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 3.538.592.648,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.644.041.377,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 198.598.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 198.598.097,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 579.647.776,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 545.505.373,00
 • - Şerefiye 482.479.139,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.026.234,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.292.430,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 294.866.379,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.182.634.025,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.470.871.499,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.310.032.969,00
 • - Banka Kredileri 1.095.962.969,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 226.423.103,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 226.423.103,00
 • Banka Kredileri 214.070.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.578.350.793,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 51.526.591,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.526.824.202,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.841.069,00
 • Diğer Borçlar 66.118.021,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28.246.428,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.871.593,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 83.899.050,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.931.477,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 72.967.573,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.206.494,00
 • ARA TOPLAM 5.470.871.499,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.296.346.963,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.112.820.858,00
 • Banka Kredileri 100.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.012.820.858,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 183.526.105,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 183.526.105,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.767.218.462,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -584.584.437,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -584.584.437,00
 • Ödenmiş Sermaye 127.773.766,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 678.006.480,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 411.664.950,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -65.024.185,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -65.024.185,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -74.619.134,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.318.358,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.595.003.565,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -154.320.241,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.182.634.025,00

Kredi Hesaplama