FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cvk maden - cvkmd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.489.139.915,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 779.727.307,00
 • Finansal Yatırımlar 4.130.000,00
 • Ticari Alacaklar 186.647.280,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 186.647.280,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.712.316,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.712.316,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 362.349.655,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.601.304,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 94.972.053,00
 • ARA TOPLAM 1.489.139.915,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.286.976.902,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.422.177,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.422.177,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.877.212,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.906.743.626,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.255.923,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 331.664.537,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.776.116.817,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 710.547.388,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 166.587.336,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.738.288,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 422.280.671,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 95.281.525,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 326.999.146,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.056.287,00
 • Diğer Borçlar 8.685.647,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.685.647,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.614.628,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.067.259,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.517.272,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.539.767,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.977.505,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 710.547.388,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 483.208.800,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.909.922,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 672.042,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 269.930,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.635.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.808.624,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 26.826.824,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 437.721.458,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.193.756.188,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.582.360.629,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.532.412.328,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.019.214,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.017.061.835,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 365.322.135,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 365.322.135,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -383.900,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.223.816,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.629.944.107,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 301.841.221,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 49.948.301,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.776.116.817,00