FİNANS

cvk maden - cvkmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 340.293.587,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.044.644,00
 • Finansal Yatırımlar 102.070,00
 • Ticari Alacaklar 146.274.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 146.274.953,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.945.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.945.970,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 79.530.065,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.205.516,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.190.369,00
 • ARA TOPLAM 340.293.587,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 769.201.463,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.136.400,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.136.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 743.355.170,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.825.643,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.357.660,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.109.495.050,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 177.591.111,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.482.518,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.364.343,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.716.302,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 51.621,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 72.664.681,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.440.013,00
 • Diğer Borçlar 23.870.281,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.553.736,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.316.545,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.452.026,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.419.520,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.846.108,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.518.121,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.327.987,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 177.591.111,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 160.895.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.867.535,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 372.224,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 397.129,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.765.577,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.559.516,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13.206.061,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 118.493.532,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 338.487.108,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 771.007.942,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 760.809.017,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.625.267,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.891.530,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 272.891.530,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -433.774,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.130.273,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 376.030.983,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 60.130.964,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.198.925,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.109.495.050,00

Kredi Hesaplama