FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cw enerji - cwene - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.973.711.038,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 276.420.911,00
 • Finansal Yatırımlar 77.776.340,00
 • Ticari Alacaklar 1.033.493.263,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.033.493.263,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.574.646,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.729.165,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.845.481,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.536.622.154,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 712.106.580,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.780,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 322.706.364,00
 • ARA TOPLAM 3.973.711.038,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.548.711.288,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 285.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 285.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 887.049.216,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.971.762,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 197.443.642,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.522.422.326,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.650.730.907,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 73.684.160,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.176.601,00
 • Banka Kredileri 40.236.724,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.464.652.704,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.464.652.704,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.336.757,00
 • Diğer Borçlar 2.835.839,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.428.531,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 407.308,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.918.578.705,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 73.442.160,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.114.325,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.274.514,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 839.811,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 909.656,00
 • ARA TOPLAM 3.650.730.907,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 390.339.532,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.939.660,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.041.070.439,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.481.351.887,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.481.351.887,00
 • Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 285.936.525,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 289.970.599,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 66.138,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 970.386.506,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 99.028.856,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.522.422.326,00