FİNANS

dap gayrimenkul - dapgm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.266.511.426,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 138.366.361,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.470.537,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.470.537,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 397.839.673,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.491.348,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 385.348.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 128.363.772,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 279.503.632,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 213.686.857,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 331.863,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.830.402,00
 • ARA TOPLAM 1.266.511.426,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.685.411.817,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.636.006,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.636.006,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.640.785,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.640.785,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.860.309,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.295.394,00
 • - Şerefiye 1.807.224,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 488.170,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.287.650,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.287.650,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.839.551,00
 • Diğer Duran Varlıklar 105.693.608,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.951.923.243,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 552.604.778,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.858.933,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 170.769.882,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 69.630.368,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 69.630.368,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.453.330,00
 • Diğer Borçlar 91.178.194,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.892.472,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 88.285.722,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 204.473.320,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.240.751,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.240.751,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 552.604.778,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.658.914.577,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 326.367.619,00
 • Banka Kredileri 323.894.236,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.473.383,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 13.800.770,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.122.645.026,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.250.683,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.250.683,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 194.850.479,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.211.519.355,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 740.403.888,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 739.902.659,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.495,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 43.495,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 43.495,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.238.770,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 532.635.798,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.984.596,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 501.229,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.951.923.243,00

Kredi Hesaplama