FİNANS

dap gayrimenkul - dapgm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.108.800.467,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 144.065.240,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.210.937,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.210.937,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 121.551.432,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 34.405,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 121.517.027,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 43.047.220,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 364.648.089,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 284.558.056,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.413.797,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 114.058.566,00
 • ARA TOPLAM 1.108.800.467,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.072.620.974,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.101.035,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.101.035,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 304.166.134,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 304.166.134,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.966.364,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.093.242,00
 • - Şerefiye 1.807.224,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.286.018,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.566.400,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.566.400,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 76.405.145,00
 • Diğer Duran Varlıklar 89.190.849,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.181.421.441,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 715.044.819,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.217.871,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 240.591.205,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 57.581.928,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.581.928,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.040.304,00
 • Diğer Borçlar 120.509.977,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.615.437,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 105.894.540,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 221.318.382,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.436.559,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 62.348.593,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.348.593,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 715.044.819,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.861.685.808,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 588.129.990,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 20.455.462,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.802.968.080,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.395.456,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.395.456,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 445.736.820,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.576.730.627,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.604.690.814,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.604.690.814,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -95.102,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -479.354,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -479.354,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -479.354,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.238.770,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 532.635.798,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 867.390.702,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.181.421.441,00

Kredi Hesaplama