FİNANS

denge holding - denge - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 135.403.780,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.206.717,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.171.804,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 473.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.698.218,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.808.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.918.228,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.890.049,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 49.714.796,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.712.281,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 379.950,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.409.955,00
 • ARA TOPLAM 135.403.780,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 683.429.015,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.940.947,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.940.947,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 562.147.955,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.304.588,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 43.304,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.868.521,00
 • - Şerefiye 76.402.132,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.466.389,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.475.121,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.475.121,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.676.243,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 818.832.795,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 292.115.427,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.798.638,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.918.582,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.285.168,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.285.168,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.024.264,00
 • Diğer Borçlar 158.073.174,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 150.054.567,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.018.607,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.611.396,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.696.734,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 736.047,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.960.687,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.524.148,00
 • ARA TOPLAM 292.115.427,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 318.421.106,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 306.925.751,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.775.500,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.938.960,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 610.536.533,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 208.296.262,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 70.292.264,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.390.219,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.733.886,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.733.886,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.662,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -23.293.181,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.380.678,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 138.003.998,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 818.832.795,00

Kredi Hesaplama