FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

derluks yatirim holding - derhl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 782.498.973,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.679.330,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 344.851.454,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 344.851.454,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.386.203,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.386.203,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 282.285.408,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.524.580,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.958.559,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.813.439,00
 • ARA TOPLAM 782.498.973,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.126.519.579,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.983.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.040.945.748,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.389.381,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.909.018.552,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 550.530.778,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 303.091.864,00
 • - Banka Kredileri 303.091.864,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 117.979.316,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.640.223,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 114.097.042,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 114.097.042,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.417.821,00
 • Diğer Borçlar 4.972.657,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.972.657,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.503.386,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 468.692,00
 • ARA TOPLAM 550.530.778,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 408.414.831,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 321.376.783,00
 • Banka Kredileri 286.129.591,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.247.192,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.277.543,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.566.783,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.566.783,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 73.193.722,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 958.945.609,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 950.072.943,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 655.724.533,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 237.000.026,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.730.396,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.194.767,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.194.767,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.135.819,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -104.167.128,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -104.167.128,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.798.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 253.206.707,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 73.960.987,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 294.348.410,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.909.018.552,00