FİNANS

derluks yatirim holding - derhl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 258.494.436,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 60.212.389,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 78.184.607,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.184.607,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.060.313,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.835.367,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.224.946,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.617.810,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.421.809,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.997.508,00
 • ARA TOPLAM 258.494.436,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 101.249.264,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 58.528.601,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.420.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 24.625.069,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 845.125,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.574.685,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 359.743.700,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.004.209,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 134.783.563,00
 • - Banka Kredileri 134.783.563,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.329.085,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.329.085,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 54.282.813,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.282.813,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.821.857,00
 • Diğer Borçlar 910.351,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 910.351,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.226.321,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.643.566,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.653,00
 • ARA TOPLAM 200.004.209,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.413.048,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.515.419,00
 • Banka Kredileri 2.700.870,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.814.549,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.897.629,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.897.629,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 220.417.257,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 139.326.443,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.965.991,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.912.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 43.821.265,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.857.956,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.857.956,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.857.956,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.179.515,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -21.179.515,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 478.513,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 44.464.844,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.326.340,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 360.452,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 359.743.700,00

Kredi Hesaplama