desa deri - desa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 229.066.067,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.332.986,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 35.711.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.986.834,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.725.165,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.348.049,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.112.057,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 235.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 161.176.661,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.482.568,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.726.057,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 515.470,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 515.470,00
 • ARA TOPLAM 226.293.790,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.772.277,00
 • DURAN VARLIKLAR 140.137.313,00
 • Finansal Yatırımlar 7.724.212,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 278.187,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 278.187,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.935.938,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 51.649.629,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 643.891,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.073.273,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 369.203.380,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 215.647.070,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.110.899,00
 • - Banka Kredileri 21.449.859,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.545.778,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 125.579.239,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.277.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.301.926,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.289.965,00
 • Diğer Borçlar 9.927.242,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.820.442,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.106.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.098.732,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.639.435,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.455.780,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.953.257,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.502.523,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 215.647.070,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.829.181,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.088.863,00
 • Banka Kredileri 11.084.333,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.004.530,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.152.893,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.152.893,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.587.425,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 275.476.251,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 93.727.129,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 93.727.129,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.221.970,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.264.311,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.264.311,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.284.983,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 960.423,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.463.098,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.243.268,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 369.203.380,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.