FİNANS

desa deri - desa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 251.207.428,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 61.657.966,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 25.993.919,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.163.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.830.422,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.242.670,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.911.796,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 330.874,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 145.517.135,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.902.602,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 572.394,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 548.465,00
 • ARA TOPLAM 248.435.151,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.772.277,00
 • DURAN VARLIKLAR 102.659.291,00
 • Finansal Yatırımlar 7.724.212,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 381.811,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 381.811,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.763.400,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 48.211.049,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 593.359,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.637.981,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 353.866.719,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.181.691,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.088.055,00
 • - Banka Kredileri 33.390.433,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.731.167,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 68.828.820,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.562.056,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.266.764,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.879.229,00
 • Diğer Borçlar 8.055.506,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.506.262,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.549.244,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.239.439,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.166.500,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.192.975,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.577.862,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.615.113,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 157.181.691,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.100.763,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 88.659.574,00
 • Banka Kredileri 75.368.559,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.291.015,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.482.097,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.482.097,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.959.092,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 259.282.454,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 94.584.265,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 94.584.265,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.221.970,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.292.545,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.292.545,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.560.835,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.614,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.886.947,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.646.934,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 353.866.719,00