desa deri - desa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 253.498.670,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 53.758.409,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.500.006,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.394.828,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.105.178,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.709.257,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.316.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 392.760,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 153.908.349,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.178.641,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 480.134,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.191.597,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 1.191.597,00
 • ARA TOPLAM 250.726.393,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.772.277,00
 • DURAN VARLIKLAR 111.835.847,00
 • Finansal Yatırımlar 7.724.212,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 360.732,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 360.732,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.507.424,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 49.338.186,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 618.433,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.642.356,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 365.334.517,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.449.834,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 63.674.235,00
 • - Banka Kredileri 47.724.605,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.483.252,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 79.128.252,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.741.995,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.386.257,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.608.671,00
 • Diğer Borçlar 11.772.855,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.210.766,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.562.089,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.192.211,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 391.139,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.199.219,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.419.200,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.780.019,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 182.449.834,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.694.020,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 77.433.085,00
 • Banka Kredileri 59.811.690,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.621.395,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.379.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.379.485,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.881.450,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 272.143.854,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 93.190.663,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 93.190.663,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.221.970,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.453.840,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.453.840,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.573.519,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.035.614,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.886.947,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 92.037,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 365.334.517,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.