FİNANS

despec bilgisayar - despc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 509.583.478,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.315.341,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 346.654.440,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 741.949,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 345.912.491,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 249.857,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 249.857,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 130.847.119,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.817.683,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.699.038,00
 • ARA TOPLAM 509.583.478,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.762.808,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.660,00
 • Maddi Duran Varlıklar 225.082,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 310.037,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 310.037,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.494.549,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 521.346.286,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 341.189.940,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 125.597.903,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 147.012.824,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.865.103,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 102.147.721,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 170.809,00
 • Diğer Borçlar 55.384.191,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54.903.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 480.296,00
 • Türev Araçlar 31.731,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.233.823,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.083.747,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.674.912,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.674.912,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 341.189.940,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.863.719,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 867.066,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.996.653,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.996.653,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 344.053.659,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 177.292.627,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 177.292.627,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 437.133,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.967.707,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -780.096,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -780.096,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -780.096,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.110,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 606.110,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.611.418,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.319.638,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 38.130.717,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 521.346.286,00

Kredi Hesaplama