FİNANS

despec bilgisayar - despc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 787.575.419,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.801.484,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 531.956.691,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.241,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 531.955.450,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 191.424,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.424,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 178.130.656,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.570.957,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.924.207,00
 • ARA TOPLAM 787.575.419,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.699.593,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 227.320,00
 • Maddi Duran Varlıklar 187.437,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 291.411,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 291.411,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.136.178,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 800.275.012,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.359.882,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.537.946,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 383.639.581,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 129.144.722,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 254.494.859,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 276.412,00
 • Diğer Borçlar 214.410.609,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 212.273.036,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.137.573,00
 • Türev Araçlar 608.627,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.716.050,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.169.355,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.001.302,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.001.302,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 613.359.882,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.226.132,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 499.249,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 726.883,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 726.883,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 614.586.014,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 185.688.998,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 185.688.998,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 437.133,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.967.707,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -695.537,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -695.537,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -695.537,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.110,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 606.110,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.611.418,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 144.078.396,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.683.771,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 800.275.012,00

Kredi Hesaplama