FİNANS

despec bilgisayar - despc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 544.003.828,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.733.141,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 356.133.366,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 825.927,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 355.307.439,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 277.744,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.744,00
 • Türev Araçlar 119.844,00
 • Stoklar 149.806.714,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.030.242,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.902.777,00
 • ARA TOPLAM 544.003.828,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.218.953,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 230.830,00
 • Maddi Duran Varlıklar 222.578,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 315.915,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 315.915,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.101.414,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 554.222.781,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 385.471.054,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 213.073.869,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.950.086,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.446.259,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.503.827,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 115.330,00
 • Diğer Borçlar 130.526.960,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 130.126.753,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 400.207,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.454.461,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.139.055,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.211.293,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.211.293,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 385.471.054,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.483.683,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 813.780,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.669.903,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.669.903,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 387.954.737,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 166.268.044,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 166.268.044,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 437.133,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.967.707,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -648.245,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -648.245,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -648.245,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.110,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 606.110,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.611.418,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.319.638,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.974.283,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 554.222.781,00

Kredi Hesaplama