FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

despec bilgisayar - despc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.273.538.732,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.620.685,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.012.484.024,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.464,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.012.480.560,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 115.533,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 115.533,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 222.547.753,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.596.960,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.173.777,00
 • ARA TOPLAM 1.273.538.732,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.346.260,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 224.980,00
 • Maddi Duran Varlıklar 196.639,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.125.541,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.125.541,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.704.989,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.294.884.992,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.086.942.838,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 920.922,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 989.466.611,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.885.348,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 944.581.263,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 728.979,00
 • Diğer Borçlar 65.199.541,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.950.266,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.249.275,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.415.252,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.899.730,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.311.803,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.311.803,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.086.942.838,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.416.605,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 327.830,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.088.775,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.088.775,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.088.359.443,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 206.525.549,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 206.525.549,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 437.133,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.967.707,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -678.889,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -678.889,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -678.889,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.110,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 606.110,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.611.418,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 144.078.396,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.503.674,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.294.884.992,00

Kredi Hesaplama