despec bilgisayar - despc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 287.763.251,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.554.984,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 204.642.714,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.637.176,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 326.209,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 326.209,00
 • Türev Araçlar 1.879.125,00
 • Stoklar 65.501.102,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.974.723,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.884.394,00
 • ARA TOPLAM 287.763.251,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.278.853,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 239.020,00
 • Maddi Duran Varlıklar 118.588,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 367.578,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 367.578,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.507.425,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 292.042.104,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 189.370.613,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 147.401.114,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 35.889.580,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.174.139,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.715.441,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.722,00
 • Diğer Borçlar 174.515,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 174.515,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 382.470,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.656.279,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.804.933,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.804.933,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 189.370.613,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.373.450,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 795.472,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 577.978,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 577.978,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 190.744.063,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 101.298.041,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 101.298.041,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 437.133,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.967.707,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -128.088,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -128.088,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -128.088,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.110,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 606.110,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.611.418,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 41.393.990,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 23.409.771,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 292.042.104,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.