FİNANS

deva holding - deva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.641.061.812,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 729.221.563,00
 • Finansal Yatırımlar 977.587.734,00
 • Ticari Alacaklar 2.479.686.818,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 96.305.271,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.383.381.547,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.915.088,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.240.366.505,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 117.740.895,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.599.706,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 88.943.503,00
 • ARA TOPLAM 6.641.061.812,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.213.503.326,00
 • Finansal Yatırımlar 290.696.329,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.771.963.719,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 664.101.752,00
 • - Şerefiye 1.782.731,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 662.319.021,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 302.921.398,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 79.803.985,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.854.565.138,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.759.146.293,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.141.120.000,00
 • - Banka Kredileri 3.141.120.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 361.550.662,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.655.235,00
 • İhraç Edilen Tahviller 102.186.851,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 611.104.460,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.975.012,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 560.129.448,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 135.803.414,00
 • Diğer Borçlar 12.870.846,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.870.846,00
 • Türev Araçlar 776.700,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 33.417.872,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 158.721.120,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 288.098.926,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 96.888.295,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 191.210.631,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.426.968,00
 • ARA TOPLAM 4.759.146.293,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 687.325.380,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 559.849.656,00
 • Banka Kredileri 251.073.719,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 308.775.937,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.992.173,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 63.615.036,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 63.615.036,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.446.471.673,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.408.093.465,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.408.093.465,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.921.152,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.921.152,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.921.152,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 78.508.149,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 78.508.149,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.397.863.161,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 444.836.412,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.854.565.138,00

Kredi Hesaplama