FİNANS

deva holding - deva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.746.049.375,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 714.263.110,00
 • Finansal Yatırımlar 580.511.386,00
 • Ticari Alacaklar 1.607.808.604,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 84.168.425,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.523.640.179,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.032.881,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.666.387.101,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.014.154,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.026.756,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 101.005.383,00
 • ARA TOPLAM 4.746.049.375,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.797.533.684,00
 • Finansal Yatırımlar 423.240.681,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.221.896.246,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 500.281.182,00
 • - Şerefiye 1.782.731,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 498.498.451,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 423.193.143,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 126.485.879,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.543.583.059,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.370.214.548,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.131.938.395,00
 • - Banka Kredileri 2.131.938.395,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 425.916.980,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.107.666,00
 • İhraç Edilen Tahviller 102.204.870,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 457.035.447,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.265.043,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 411.770.404,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.442.431,00
 • Diğer Borçlar 1.039.332,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.039.332,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.531.967,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.837.817,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 291.547.929,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 99.870.675,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 191.677.254,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.649.774,00
 • ARA TOPLAM 3.370.214.548,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 619.630.160,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 487.566.398,00
 • Banka Kredileri 284.304.516,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 203.261.882,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.616.622,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 75.048.865,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 75.048.865,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.989.844.708,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.553.738.351,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.553.738.351,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.252.460,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.252.460,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.252.460,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.594.403,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 43.594.403,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.037.638.940,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 983.950.573,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.543.583.059,00

Kredi Hesaplama