FİNANS

deva holding - deva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.529.026.972,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.100.001.403,00
 • Finansal Yatırımlar 445.792.835,00
 • Ticari Alacaklar 1.412.413.328,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 81.025.402,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.331.387.926,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.386.498,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.426.000.620,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.439.726,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.255.574,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 77.736.988,00
 • ARA TOPLAM 4.529.026.972,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.308.153.804,00
 • Finansal Yatırımlar 123.944.780,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.149.256.335,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 433.936.534,00
 • - Şerefiye 1.782.731,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 432.153.803,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 392.702.271,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 97.596.862,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.837.180.776,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.904.974.452,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.838.634.148,00
 • - Banka Kredileri 1.838.634.148,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 364.090.571,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.614.578,00
 • İhraç Edilen Tahviller 102.117.979,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 422.994.323,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.641.927,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 393.352.396,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.724.683,00
 • Diğer Borçlar 2.123.416,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.123.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.212.088,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.374.250,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 229.898.577,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 71.029.788,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 158.868.789,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.663.053,00
 • ARA TOPLAM 2.904.974.452,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 709.430.200,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 588.066.319,00
 • Banka Kredileri 373.616.949,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 214.449.370,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.018.955,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.628.543,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.628.543,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.614.404.652,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.222.776.124,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.222.776.124,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.252.460,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.252.460,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.252.460,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 37.492.425,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 37.492.425,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.037.638.940,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 659.090.324,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.837.180.776,00

Kredi Hesaplama