FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

deva holding - deva - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.513.862.306,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.516.222.468,00
 • Finansal Yatırımlar 2.044.016.830,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.555.401.727,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 168.244.627,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.387.157.100,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.703.005,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 13.883,00
 • Stoklar 4.100.390.874,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 269.125.820,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.155.262,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.832.437,00
 • ARA TOPLAM 11.513.862.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.930.111.119,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.794.989.093,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.671.668.836,00
 • - Şerefiye 21.375.987,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.650.292.849,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 196.308.567,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 575.547.342,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.443.973.425,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.916.160.965,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.753.611.225,00
 • - Banka Kredileri 3.688.370.667,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 349.004.423,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.845.347,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 897.670.001,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.013.785,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 829.656.216,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 119.744.180,00
 • Diğer Borçlar 1.003.481,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.003.481,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 60.884.914,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.937.869,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 622.370.207,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 285.740.177,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 336.630.030,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.640.840,00
 • ARA TOPLAM 6.916.160.965,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 744.724.725,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 381.902.708,00
 • Banka Kredileri 76.681.518,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 305.221.190,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.051.130,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 100.362.710,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.362.710,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.660.885.690,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 14.783.087.735,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.783.087.735,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -146.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.784.967.941,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 28.847,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 39.017.645,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.061.535,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.061.535,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.061.535,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 218.994.768,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 218.994.768,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.046.147.890,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.131.761.343,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.385.418.491,00
 • Diğer Yedekler -20.002.749,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.443.973.425,00