FİNANS

datagate bilgisayar - dgate - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 799.923.372,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.258.780,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 516.428.398,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 741.949,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 515.686.449,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 274.149,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 274.149,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 230.911.035,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.181.060,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.869.950,00
 • ARA TOPLAM 799.923.372,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.287.914,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.660,00
 • Maddi Duran Varlıklar 582.564,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 813.938,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 813.938,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.228.910,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 821.211.286,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 536.736.053,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.531.234,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 249.076.156,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 93.369.937,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 155.706.219,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 359.173,00
 • Diğer Borçlar 124.151.871,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 123.364.889,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 786.982,00
 • Türev Araçlar 31.731,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.149.191,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.757.449,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.679.248,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.679.248,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 536.736.053,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.592.459,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.031.150,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.561.309,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.561.309,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 541.328.512,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 279.882.774,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.702.447,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -461.977,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -461.977,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -461.977,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.940.310,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.940.310,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.513.622,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 134.578.841,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.384.782,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 90.180.327,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 821.211.286,00

Kredi Hesaplama