FİNANS

datagate bilgisayar - dgate - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 627.481.020,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.809.731,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 354.184.659,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 337.292,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 353.847.367,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 293.310,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 293.310,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 185.900.987,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.542.127,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.750.206,00
 • ARA TOPLAM 627.481.020,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 15.444.028,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 232.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 529.533,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 845.180,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 845.180,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.807.129,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 642.925.048,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 390.576.893,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 207.254.756,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 129.957.259,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.323.642,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 100.633.617,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 257.421,00
 • Diğer Borçlar 419.328,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 419.328,00
 • Türev Araçlar 7.669,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.087.730,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.200.413,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.392.317,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.392.317,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 390.576.893,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.128.533,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.206.003,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.922.530,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.922.530,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 393.705.426,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 249.219.622,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 173.518.923,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -267.162,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -267.162,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -267.162,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.940.310,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.940.310,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.513.622,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 134.578.841,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.006.443,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 75.700.699,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 642.925.048,00

Kredi Hesaplama