FİNANS

datagate bilgisayar - dgate - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.090.697.874,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.992.603,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 665.174.421,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 395,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 665.174.026,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 232.992,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 232.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 308.809.174,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.247.828,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.240.856,00
 • ARA TOPLAM 1.090.697.874,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.689.207,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 227.320,00
 • Maddi Duran Varlıklar 505.157,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.810,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.810,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.198.438,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.114.387.081,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 818.108.357,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.723.352,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 467.640.872,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 152.146.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 315.493.976,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 592.969,00
 • Diğer Borçlar 291.980.080,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 287.372.111,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.607.969,00
 • Türev Araçlar 608.627,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.521.658,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.893.253,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.147.546,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.147.546,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 818.108.357,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.064.787,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.692.706,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.372.081,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.372.081,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 821.173.144,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 293.213.937,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 198.762.776,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -470.423,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -470.423,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -470.423,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.940.310,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.940.310,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.513.622,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 163.612.457,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.419.941,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 94.451.161,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.114.387.081,00

Kredi Hesaplama