FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

datagate bilgisayar - dgate - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.614.888.832,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.118.805,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.185.345.440,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.185.345.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 544.583,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 117.600,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 426.983,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 359.522.332,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 42.929.590,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.428.082,00
 • ARA TOPLAM 1.614.888.832,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 57.811.547,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.462.795,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.097.739,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.654.486,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.654.486,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.284.711,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.672.700.379,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.344.238.014,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.395.658,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.133.242.063,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 103.207.756,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.030.034.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.587.250,00
 • Diğer Borçlar 113.674.354,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 109.781.925,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.892.429,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.482.276,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.100.770,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.755.643,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.755.643,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.344.238.014,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.834.217,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.044.704,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.789.513,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.789.513,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.348.072.231,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 324.628.148,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 209.437.240,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 249.244.797,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 38.145.360,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -943.423,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -943.423,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -943.423,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.522.638,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.566.874,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -137.320.345,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 115.190.908,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.672.700.379,00