FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

datagate bilgisayar - dgate - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.574.327.184,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.489.173,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.187.064.405,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.187.064.405,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.971,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.971,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 318.667.999,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.654.021,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.241.615,00
 • ARA TOPLAM 1.574.327.184,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 36.152.552,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 224.980,00
 • Maddi Duran Varlıklar 491.826,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.026.043,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.026.043,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.692.691,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.610.479.736,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.301.735.238,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.058.010,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.080.868.778,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 101.437.844,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 979.430.934,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.461.095,00
 • Diğer Borçlar 132.155.050,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 130.206.296,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.948.754,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.682.320,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.131.376,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.378.609,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.378.609,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.301.735.238,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.985.206,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.087.633,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.897.573,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.897.573,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.304.720.444,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 305.759.292,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 200.709.569,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -490.648,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -490.648,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -490.648,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.940.310,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.940.310,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.513.622,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 163.612.457,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.386.959,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 105.049.723,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.610.479.736,00