FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

doganlar mobilya - dgnmo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.021.042.656,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 267.269.319,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 722.634.682,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.432.136,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 720.202.546,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 265.499.369,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 237.315.772,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.183.597,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.405.877.662,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 288.920.076,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.753.520,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.088.028,00
 • ARA TOPLAM 3.021.042.656,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.731.475.086,00
 • Finansal Yatırımlar 9.469.958,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.891.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.891.506,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.312.642.294,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.364.742,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.752.517.742,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.238.946.981,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 227.885.050,00
 • - Banka Kredileri 80.536.333,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 930.930.870,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.482.606.506,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.482.606.506,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 113.986.524,00
 • Diğer Borçlar 7.557.444,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.433,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.482.011,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 419.658.847,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 56.321.740,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.494.342,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 27.827.398,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.238.946.981,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 768.971.296,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 671.464.513,00
 • Banka Kredileri 346.242.512,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 325.222.001,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.677.902,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.564.239,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.578.963,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.985.276,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 60.264.642,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.007.918.277,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 744.599.465,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 744.631.838,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -159.069.767,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.460.292,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 408.316.969,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -102.997.792,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.441.327,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.490.187,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 350.334.922,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -32.373,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.752.517.742,00

Kredi Hesaplama