FİNANS

doganlar mobilya - dgnmo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.528.388.053,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 138.992.704,00
 • Finansal Yatırımlar 20.000,00
 • Ticari Alacaklar 265.844.003,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.966.843,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 263.877.160,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 57.838.571,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.362.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.476.157,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 781.368.461,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 192.491.055,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 866.076,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 90.967.183,00
 • ARA TOPLAM 1.528.388.053,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 940.977.376,00
 • Finansal Yatırımlar 9.469.958,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.822.760,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.822.760,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 674.341.211,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.439.050,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 356.656,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.469.365.429,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.651.212.392,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 251.990.035,00
 • - Banka Kredileri 178.379.461,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 232.626.968,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 838.841.440,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 838.841.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.496.370,00
 • Diğer Borçlar 4.089.141,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 259.565,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.829.576,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 262.271.364,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.897.074,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.397.988,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.499.086,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.651.212.392,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 574.889.290,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 552.378.731,00
 • Banka Kredileri 312.148.359,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 240.230.372,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.105.623,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.938.549,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.328.524,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.610.025,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.466.387,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.226.101.682,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 243.263.747,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 243.270.432,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.460.292,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 277.441.211,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 277.441.211,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.988.950,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -93.779.478,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -878.703,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -92.900.775,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.441.327,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -187.340.014,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 50.910.319,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -6.685,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.469.365.429,00

Kredi Hesaplama