FİNANS

doganlar mobilya - dgnmo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.816.440.865,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 294.333.290,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 414.412.530,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.494.909,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 411.917.621,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.600.729,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.495.128,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.105.601,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 883.199.525,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 127.184.260,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.320.530,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 70.390.001,00
 • ARA TOPLAM 1.816.440.865,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.432.651.445,00
 • Finansal Yatırımlar 9.469.958,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.198.766,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.198.766,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.107.692.021,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.313.030,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.249.092.310,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.988.996.186,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 182.724.183,00
 • - Banka Kredileri 79.951.870,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 329.663.261,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 985.168.142,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 985.168.142,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.308.708,00
 • Diğer Borçlar 5.920.904,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.050,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.906.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 383.347.839,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 41.863.149,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.947.521,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.915.628,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.988.996.186,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 731.502.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 664.487.886,00
 • Banka Kredileri 424.046.493,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 240.441.393,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.807.513,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 53.629.209,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 50.960.335,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.668.874,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.577.664,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.720.498.458,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 528.593.852,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 528.606.226,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -159.069.767,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.460.292,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 425.325.289,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -85.267.270,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.441.327,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -187.340.014,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 179.849.827,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -12.374,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.249.092.310,00

Kredi Hesaplama