FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dmr unlu mamuller - dmrgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.066.602.188,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 562.398.339,00
 • Finansal Yatırımlar 1.202.501,00
 • Ticari Alacaklar 271.117.233,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 168.694.077,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 102.423.156,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.217.786,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.193.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.024.776,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 80.106.435,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.835.774,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 88.977.376,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 40.724.120,00
 • ARA TOPLAM 1.066.602.188,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 467.455.678,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 133.105,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 133.105,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 440.907.502,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.518.680,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.518.680,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.737.276,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.568.211,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 169.065,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.159.115,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.534.057.866,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.900.820,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.238.406,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 85.360.831,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.154.241,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 78.206.590,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.400.913,00
 • Diğer Borçlar 77.601.395,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 45.409.415,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.191.980,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.430.314,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.941.575,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.927.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.927.386,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 200.900.820,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.661.286,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.260.083,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.378.422,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.378.422,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.022.781,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 248.562.106,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.285.495.760,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.285.495.760,00
 • Ödenmiş Sermaye 185.300.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -159.158.223,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 213.098.904,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 854.915.420,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.561.119,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.748.910,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 124.869.300,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.534.057.866,00