FİNANS

demisas dokum - dmsas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 743.095.428,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.298.937,00
 • Finansal Yatırımlar 71.458,00
 • Ticari Alacaklar 399.079.737,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 399.079.737,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.849.595,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.849.595,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 220.267.929,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.145.935,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.798.164,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 45.583.673,00
 • ARA TOPLAM 743.095.428,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 400.291.556,00
 • Finansal Yatırımlar 3.267.666,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 333.414.711,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 857.578,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 143.764,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.517.249,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.143.386.984,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 933.033.392,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 601.307.933,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.473.173,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 276.794.967,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.203.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 268.591.852,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.585.811,00
 • Diğer Borçlar 3.597.201,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.764,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.591.437,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.047.429,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.226.878,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.034.416,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.192.462,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 933.033.392,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.811.024,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.235.105,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 57.575.919,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.575.919,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 995.844.416,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 147.542.568,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 147.542.568,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 12.875.847,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.773.641,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.519.839,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.914.330,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -106.541.089,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.143.386.984,00

Kredi Hesaplama