FİNANS

demisas dokum - dmsas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 668.813.729,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 66.380.023,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 389.349.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 389.349.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.326.393,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.690,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.277.703,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 160.397.692,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.866.946,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.493.560,00
 • ARA TOPLAM 668.813.729,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 204.768.046,00
 • Finansal Yatırımlar 1.455.105,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 187.356.712,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 968.300,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 188.533,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.705.395,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 873.581.775,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 584.930.430,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 295.794.555,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.297.121,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 227.943.882,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.993.566,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 216.950.316,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.683.715,00
 • Diğer Borçlar 6.445.386,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.764,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.439.622,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.279.879,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.485.892,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.019.062,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.466.830,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 584.930.430,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.953.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 50.107.622,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.846.032,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.846.032,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 673.884.084,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 199.697.691,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 199.697.691,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 12.875.847,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.820.737,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.519.839,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.914.330,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.566.938,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 873.581.775,00

Kredi Hesaplama