FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dinamik isi makina yalitim - dnisi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 305.532.458,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 83.531.379,00
 • Finansal Yatırımlar 107.000.319,00
 • Ticari Alacaklar 72.351.387,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.540,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.347.847,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.070.217,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.070.217,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.211.470,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.367.686,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 305.532.458,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 382.239.787,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 375.156.566,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.162,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.162,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 687.772.245,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.159.906,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 77.759.326,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.514.944,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.258.945,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.258.945,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.389.416,00
 • Diğer Borçlar 2.571.494,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.571.494,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.328.942,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 575.840,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 760.999,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 653.204,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 107.795,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 143.159.906,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.631.469,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.725.997,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.986.456,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.986.456,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.919.016,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 226.791.375,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 460.980.870,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 460.980.870,00
 • Ödenmiş Sermaye 119.728.125,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.171.672,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 216.829.740,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 216.829.740,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -39.247,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.591.755,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.540.088,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 52.119.490,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 687.772.245,00

Kredi Hesaplama