dogus otomotiv - doas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.814.808.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 494.176.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.563.770.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.267.236.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 296.534.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 110.297.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.308.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 104.989.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.587.456.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 57.594.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.515.000,00
 • ARA TOPLAM 4.814.808.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.293.497.000,00
 • Finansal Yatırımlar 561.463.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.823.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.074.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.749.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 616.986.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 105.979.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 829.427.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.035.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 476.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 46.285.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.108.305.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.765.121.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.098.845.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.133.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.094.149.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 120.415.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.973.734.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.899.000,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 59.051.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 160.497.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.967.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.967.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 229.580.000,00
 • ARA TOPLAM 4.765.121.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 350.730.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 241.149.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.395.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 96.046.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.122.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 36.924.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.140.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.115.851.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.992.454.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.984.578.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.115.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.862.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.862.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.862.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 481.076.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.747.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 479.329.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 405.822.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 359.570.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 741.178.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.876.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.108.305.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.