FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogus otomotiv - doas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.297.377.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.366.150.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.033.691.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.331.831.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.548.419.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 783.412.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 181.270.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.622.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 173.648.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.270.103.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 107.723.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.609.000,00
 • ARA TOPLAM 13.297.377.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.367.803.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.345.929.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 738.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 339.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 399.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.682.377.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 99.227.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.015.093.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.909.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.206.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 912.518.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.665.180.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.345.575.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.183.408.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 189.637.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.586.647.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 213.048.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.373.599.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 113.695.000,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 260.748.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 343.251.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.135.049.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.135.049.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 533.140.000,00
 • ARA TOPLAM 8.345.575.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.079.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 221.458.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 103.563.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 288.058.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 192.880.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 95.178.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.958.654.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.706.526.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.669.381.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.115.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 63.861.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -118.262.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -118.262.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -118.262.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.302.482.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 22.659.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.279.823.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 542.047.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.927.193.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.824.186.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 37.145.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.665.180.000,00