FİNANS

dogus otomotiv - doas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 23.409.865.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.442.972.000,00
 • Finansal Yatırımlar 985.559.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.147.102.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.730.445.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.416.657.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 226.863.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.110.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 219.753.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.415.560.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 181.446.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.363.000,00
 • ARA TOPLAM 23.409.865.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.973.436.000,00
 • Finansal Yatırımlar 7.463.855.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.313.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 912.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 401.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.830.412.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 103.510.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.993.224.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 221.744.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.255.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.135.123.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.383.301.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.114.959.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.734.128.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.115.331.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.838.155.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 488.448.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.349.707.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 87.173.000,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 409.243.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.061.774.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 98.355.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 98.355.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.770.800.000,00
 • ARA TOPLAM 14.114.959.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.254.806.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.726.532.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 181.752.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 346.522.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 176.954.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 169.568.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.369.765.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.013.536.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.951.884.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.115.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.965.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -163.877.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -163.877.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -163.877.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.310.670.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 30.847.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.279.823.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 879.006.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.847.634.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.034.795.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 61.652.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.383.301.000,00

Kredi Hesaplama