FİNANS

dogan burda - dobur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 85.269.372,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.495.811,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 36.456.427,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60.151,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.396.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.322.406,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.862.417,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.132.311,00
 • ARA TOPLAM 85.269.372,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.988.896,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.967,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.347.193,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 242.888,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 11.872,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.110.464,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 95.258.268,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.809.490,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.249.681,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.768,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.194.543,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.943.710,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.250.833,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.131.302,00
 • Diğer Borçlar 976.964,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 976.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.946.018,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 636.334,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.804.793,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.722.053,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.082.740,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 50.809.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.712.720,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 61.446,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.649.981,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.649.981,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.522.210,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 29.736.058,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.736.058,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.559.175,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -2.623.921,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.470.241,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.470.241,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.470.241,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.743.726,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.157.380,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.369.939,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 95.258.268,00

Kredi Hesaplama