FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogan burda - dobur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 130.063.200,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.232.298,00
 • Finansal Yatırımlar 38.665.308,00
 • Ticari Alacaklar 72.964.852,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 733.849,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.231.003,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.761.816,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.362.911,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.076.015,00
 • ARA TOPLAM 130.063.200,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.906.110,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.967,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.987.165,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.856,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 3.753,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.072.715,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 153.969.310,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.305.322,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.884.003,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 79.366,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 53.411.959,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.331.615,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.080.344,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.008.120,00
 • Diğer Borçlar 1.618.615,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.618.615,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 688.851,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.279.085,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.001.997,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.316.028,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 685.969,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 88.305.322,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.706.226,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.117.371,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.938,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.418.028,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.418.028,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 128.011.548,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.957.762,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.957.762,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.559.175,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -2.623.921,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.007.095,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -22.007.095,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.007.095,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.331.672,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.179.078,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.518.853,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 153.969.310,00