FİNANS

dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.177.654.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.905.947.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.424.023.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.781.795.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.809.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.776.986.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.669.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.669.000,00
 • Türev Araçlar 22.683.000,00
 • Stoklar 778.944.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.647.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 149.828.000,00
 • ARA TOPLAM 8.176.064.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.590.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.515.549.000,00
 • Finansal Yatırımlar 192.089.000,00
 • Ticari Alacaklar 33.033.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.033.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 238.746.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.444.883.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.741.232.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.162.973.000,00
 • - Şerefiye 105.101.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.057.872.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.759.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 111.516.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 317.769.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.693.203.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.887.079.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.701.390.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 135.826.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 715.907.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.726.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 714.181.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.019.000,00
 • Diğer Borçlar 152.061.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.061.000,00
 • Türev Araçlar 41.263.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.219.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.162.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 38.785.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.959.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.826.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.447.000,00
 • ARA TOPLAM 2.887.079.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.427.887.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.061.045.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.841.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.070.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 58.139.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.679.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 460.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 274.575.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.314.966.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.378.237.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.439.989.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.625.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.913.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -12.913.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 707.231.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 714.204.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -6.973.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 913.068.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.662.487.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.390.240.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 938.248.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.693.203.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00