doktas dokumculuk - dokta - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 502.161.793,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.998.653,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 220.221.136,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 220.221.136,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.527.387,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.527.387,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 250.145.075,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.938.333,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.331.209,00
 • ARA TOPLAM 502.161.793,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.035.963.871,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.197.359,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.197.359,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.783.620,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.783.620,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.047.411,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 947.709.189,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.922.328,00
 • - Şerefiye 8.180.757,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.741.571,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.295.633,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.295.633,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 24.008.331,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.538.125.664,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 569.332.289,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 234.381.829,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 164.042.101,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 118.185.286,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.555.533,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.629.753,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.831.510,00
 • Diğer Borçlar 6.634.156,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.634.156,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.243.732,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.690.631,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.553.101,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.013.675,00
 • ARA TOPLAM 569.332.289,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 883.065.711,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 779.067.078,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 66.313.916,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.313.916,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.684.717,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.452.398.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 85.727.664,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 85.727.664,00
 • Ödenmiş Sermaye 66.844.800,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.041,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.480.428,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.480.428,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.212.029,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 206.928.297,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 206.928.297,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 328.224.966,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.999.250,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.538.125.664,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.