doktas dokumculuk - dokta - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 647.799.777,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.262.800,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 309.386.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 309.386.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.162.473,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.162.473,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 280.513.259,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.388.847,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.085.581,00
 • ARA TOPLAM 647.799.777,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.336.742.779,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.105.782,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.105.782,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.986.793,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.986.793,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.204.178,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.226.100.449,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.136.491,00
 • - Şerefiye 10.349.933,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.786.558,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.665.270,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 23.543.816,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.984.542.556,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.056.642.128,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 324.141.642,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 478.482.752,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 165.588.326,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.231.536,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 147.356.790,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.758.411,00
 • Diğer Borçlar 8.733.008,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.733.008,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.137.384,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.599.440,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.537.944,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.800.605,00
 • ARA TOPLAM 1.056.642.128,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 790.009.871,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 661.365.477,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 62.841.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 62.841.263,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 65.803.131,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.846.651.999,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 137.890.557,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 137.890.557,00
 • Ödenmiş Sermaye 116.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.041,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.560.438,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.560.438,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.361.220,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 256.991.984,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 256.991.984,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 329.995.765,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.770.803,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.984.542.556,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.