FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

doktas dokumculuk - dokta - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.254.341.596,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 125.018.249,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.762.673.225,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.591.588,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.760.081.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.867.962,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.867.962,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.207.225.345,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.017.369,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 76.539.446,00
 • ARA TOPLAM 4.254.341.596,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.696.248.964,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 85.615.398,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.963.492.635,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 302.625.731,00
 • - Şerefiye 39.460.727,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 263.165.004,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 178.806.700,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 178.806.700,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.935.853,00
 • Diğer Duran Varlıklar 87.772.647,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.950.590.560,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.364.989.724,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.071.971.109,00
 • - Banka Kredileri 877.595.736,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 666.182.918,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.411.836.594,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.055.628,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.285.780.966,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 221.075.688,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 107.413.800,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 203.716,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 123.034.137,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 90.567.326,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.466.811,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.558.075,00
 • ARA TOPLAM 4.364.989.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.943.540.543,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.629.677.062,00
 • Banka Kredileri 3.353.729.129,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 275.947.933,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 313.863.481,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 313.863.481,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.308.530.267,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.642.060.293,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.642.060.293,00
 • Ödenmiş Sermaye 324.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.195.347,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.739.752,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 613.521.080,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 613.521.080,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -174.676.278,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.705.736.132,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.705.736.132,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.035.194,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.167.580.150,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -7.912.673,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.950.590.560,00