duran dogan basim - durdo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 178.613.944,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.241.308,00
 • Finansal Yatırımlar 280.865,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 280.865,00
 • Ticari Alacaklar 60.533.463,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.533.463,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.417,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.417,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 64.276.085,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.635.371,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.581.435,00
 • ARA TOPLAM 178.613.944,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 167.461.419,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 439.718,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 439.718,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 43.164.405,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.067.806,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.193.812,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.193.812,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.611.412,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 346.075.363,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.229.446,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.734.860,00
 • - Banka Kredileri 61.734.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.327.086,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.943.439,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 36.390.933,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.274.039,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.116.894,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.747.962,00
 • Diğer Borçlar 18.407.099,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.396.164,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.935,00
 • Türev Araçlar 1.076.777,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.192.036,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.550,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 744.319,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 708.880,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.439,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.636.024,00
 • ARA TOPLAM 172.229.446,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.866.431,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.797.997,00
 • Banka Kredileri 62.019.532,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.778.465,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler -18.725,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.640.576,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.640.576,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 446.583,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 297.095.877,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 48.979.486,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 48.943.279,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.575.788,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.363.662,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.363.662,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.078.337,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.078.337,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.329.527,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.856.020,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -21.545.102,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.207,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 346.075.363,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.