FİNANS

dyo boya - dyoby - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.012.310.878,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 189.761.512,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.391.769.924,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 72.709.690,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.319.060.234,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.334.673,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.076.243,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.258.430,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.250.917.013,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.370.518,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.930.936,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 132.263.780,00
 • ARA TOPLAM 4.009.348.356,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.962.522,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.417.219.673,00
 • Finansal Yatırımlar 436.986,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 436.986,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 141.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.930.009.410,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.476.474.532,00
 • - Şerefiye 2.955.051,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.473.519.481,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.906.235,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.906.235,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 338,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.429.530.551,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.038.419.988,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 847.317.028,00
 • - Banka Kredileri 477.242.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 83.728.988,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.748.765,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.028.917.468,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 392.125.368,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.636.792.100,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.560.052,00
 • Diğer Borçlar 29.848.841,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.085.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.763.841,00
 • Türev Araçlar 12.699.843,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 872.616.951,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 127.730.817,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.728.575,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 126.002.242,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.038.419.988,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.240.928.096,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.102.469.003,00
 • Banka Kredileri 30.168.520,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.261.016,00
 • Ticari Borçlar 49.935.664,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.935.664,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 67.960.938,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.960.938,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.562.491,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.279.348.084,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.150.182.467,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.150.182.467,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.337.117.049,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.337.117.049,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -81.852.573,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -191.402.929,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -191.402.929,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.048.691,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 263.761.224,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -378.389.709,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.429.530.551,00

Kredi Hesaplama