FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dyo boya - dyoby - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.475.357.151,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 526.330.226,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.084.698.284,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 72.816.569,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.011.881.715,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.962.819,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.256.421,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.706.398,00
 • Türev Araçlar 996.105,00
 • Stoklar 1.675.900.990,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.154.425,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.210.919,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 75.180.016,00
 • ARA TOPLAM 6.445.433.784,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 29.923.367,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.126.438.206,00
 • Finansal Yatırımlar 1.266.201,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 141.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.323.202.186,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.741.096.499,00
 • - Şerefiye 27.734.001,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.713.362.498,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 639.825,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 639.825,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 338,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.601.795.357,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.579.851.946,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.253.842.313,00
 • - Banka Kredileri 851.352.313,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 74.532.206,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.808.037,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.714.886.500,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 648.960.200,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.065.926.300,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.306.731,00
 • Diğer Borçlar 28.796.311,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.085.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.711.311,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.320.697.170,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 132.790.715,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.287.548,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 129.503.167,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.579.851.946,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.887.282.054,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.325.641.430,00
 • Banka Kredileri 51.703.020,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 51.608.413,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 81.729.001,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.729.001,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 479.911.623,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.467.134.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.134.661.357,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.134.661.357,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.398.041.043,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 602.633,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 797.660.751,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 797.660.751,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -113.715.676,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -251.864.170,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -251.864.170,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.274.370,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.094.791.347,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -46.844.617,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.601.795.357,00