FİNANS

dyo boya - dyoby - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.773.120.457,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 359.525.439,00
 • Finansal Yatırımlar 2.930.338,00
 • Ticari Alacaklar 1.563.711.585,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.882.435,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.519.829.150,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.721.472,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.082.222,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.639.250,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 744.521.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.308.253,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.094.347,00
 • ARA TOPLAM 2.767.812.796,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.307.661,00
 • DURAN VARLIKLAR 975.144.068,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 103.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.832,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 939.328.818,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.118.884,00
 • - Şerefiye 2.955.051,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.163.833,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.790.002,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.790.002,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 338,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.748.264.525,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.679.058.890,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 640.080.480,00
 • - Banka Kredileri 546.131.273,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 132.428.614,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.296.144,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.311.293.263,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 285.265.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.026.028.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.287.099,00
 • Diğer Borçlar 10.074.969,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.074.969,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 493.294.372,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.986.037,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 64.614.056,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.176.626,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.437.430,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.679.058.890,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 237.003.285,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 73.611.188,00
 • Banka Kredileri 67.893.925,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.717.263,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 73.616.930,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.616.930,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.775.167,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.916.062.175,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 832.202.350,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 832.202.350,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 563.845.903,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 563.845.903,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.999.579,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -117.840.769,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -117.840.769,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.690.217,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.931.936,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 214.526.922,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.748.264.525,00

Kredi Hesaplama