FİNANS

dyo boya - dyoby - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.693.373.926,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 376.903.225,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.334.847.267,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.876.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.277.970.870,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.603.358,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 61.851.316,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.752.042,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 881.179.640,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.300.080,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.920.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.312.695,00
 • ARA TOPLAM 2.688.066.265,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.307.661,00
 • DURAN VARLIKLAR 980.675.611,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 550.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 550.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 103.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.832,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 946.596.238,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.061.536,00
 • - Şerefiye 2.955.051,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.106.485,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.860.482,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.860.482,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 338,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.674.049.537,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.583.646.413,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 637.476.285,00
 • - Banka Kredileri 538.728.173,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 123.887.430,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.481.607,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.379.325.355,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 324.860.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.054.464.671,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.532.656,00
 • Diğer Borçlar 10.596.901,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.596.901,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 337.734.946,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 85.092.840,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.179.033,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 83.913.807,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.583.646.413,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 229.370.417,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.153.648,00
 • Banka Kredileri 56.446.738,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.706.910,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 77.151.159,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.151.159,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.065.610,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.813.016.830,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 861.032.707,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 861.032.707,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 558.607.347,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 558.607.347,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.707.586,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -122.955.313,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -122.955.313,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.690.217,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 76.462.485,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 247.179.830,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.674.049.537,00

Kredi Hesaplama