FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dyo boya - dyoby - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.258.856.493,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 493.842.674,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.863.698.647,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 79.750.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.783.948.569,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 53.388.390,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 34.087.179,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.301.211,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.543.503.149,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.218.221,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 59.378.633,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 204.594.674,00
 • ARA TOPLAM 4.232.624.388,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 26.232.105,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.985.739.013,00
 • Finansal Yatırımlar 720.039,00
 • Ticari Alacaklar 411.932,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 411.932,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 171.087,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171.087,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.661.976.108,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.296.084.308,00
 • - Şerefiye 24.103.188,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.271.981.120,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.582.398,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.582.398,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 557,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.244.595.506,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.775.348.613,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.068.855.462,00
 • - Banka Kredileri 767.636.263,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 176.690.522,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.823.068,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.024.235.837,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 430.765.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.593.470.289,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.128.853,00
 • Diğer Borçlar 52.598.505,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.767.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.830.699,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 417.224.107,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.403,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.559.924,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.007.146,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.552.778,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.775.348.613,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.928.977.492,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.578.165,00
 • Banka Kredileri 39.140.245,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.437.920,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.255.387.182,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 205.543.514,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 205.543.514,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 420.468.631,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.704.326.105,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.540.269.401,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.540.269.401,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.201.924.100,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 523.739,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 795.273.329,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 795.273.329,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -84.793.573,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -242.024.323,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -242.024.323,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.320.817,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.318.805.135,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 354.446.604,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.244.595.506,00