FİNANS

dyo boya - dyoby - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.471.009.130,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 299.711.068,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.131.070.969,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.399.991,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.082.670.978,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.401.192,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.687.367,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.713.825,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 837.408.600,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.287.920,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.036.648,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 124.167.657,00
 • ARA TOPLAM 2.468.084.054,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.925.076,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.608.502.791,00
 • Finansal Yatırımlar 436.986,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 436.986,00
 • Ticari Alacaklar 250.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 250.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 103.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.832,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.870.034.202,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 728.982.017,00
 • - Şerefiye 2.955.051,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 726.026.966,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.861.404,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.861.404,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 338,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.079.511.921,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.291.292.570,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 648.683.941,00
 • - Banka Kredileri 465.875.260,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 107.232.744,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.320.204,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.228.500.323,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 261.429.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 967.070.501,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.464.388,00
 • Diğer Borçlar 31.921.814,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.493.541,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.428.273,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 253.211.578,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.624,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.244.158,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.267.304,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.976.854,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.291.292.570,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.064.492.999,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.874.991,00
 • Banka Kredileri 23.754.052,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.120.939,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 761.889.267,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 124.743.505,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 124.743.505,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 148.985.236,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.355.785.569,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.723.726.352,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.723.726.352,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.392.154.712,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.392.154.712,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -66.382.256,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -138.101.723,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -138.101.723,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.690.217,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 82.887.410,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 285.047.595,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.079.511.921,00

Kredi Hesaplama