FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ebebek magazacilik - ebebk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.428.442.442,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 866.114.647,00
 • Finansal Yatırımlar 121.033.202,00
 • Ticari Alacaklar 43.165.331,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.165.331,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.108.140,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.108.140,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.730.978.820,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 397.477.007,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 266.565.295,00
 • ARA TOPLAM 4.428.442.442,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.832.074.034,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 829.282,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 829.282,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 902.519.452,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 239.492.623,00
 • - Şerefiye 155.195.903,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.003.310,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.566.198,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.566.198,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.260.516.476,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.094.857.984,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 570.040.561,00
 • - Banka Kredileri 458.933.992,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.372.444.556,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.406.722,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.351.037.834,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 55.011.451,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.599.673,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.447.545,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.306.156,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.306.156,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.008.042,00
 • ARA TOPLAM 3.094.857.984,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 633.299.887,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 420.779.054,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 420.779.054,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.272.311,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 54.721.290,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.300.606,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 18.420.684,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 144.727.232,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.800.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.728.157.871,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.532.358.605,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.531.105.858,00
 • Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 161.061.697,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.142.360.102,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.939.341,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.939.341,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.939.341,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.835.398,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.835.398,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.506.521,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 769.182.115,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 302.099.366,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.252.747,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.260.516.476,00