FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eczacibasi ilac - ecilc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.333.764.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 447.424.000,00
 • Finansal Yatırımlar 495.871.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 495.871.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.220.544.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.026.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.207.518.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.096.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.096.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 924.597.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.181.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29.617.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 143.434.000,00
 • ARA TOPLAM 3.333.764.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.348.614.000,00
 • Finansal Yatırımlar 11.784.659.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 189.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 189.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 237.616.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.181.214.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.114.927.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 816.416.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.578.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 105.946.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 39.097.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.682.378.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.555.959.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 538.229.000,00
 • - Banka Kredileri 513.038.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 743.004.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.098.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 698.906.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.583.000,00
 • Diğer Borçlar 58.028.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.193.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.835.000,00
 • Türev Araçlar 6.089.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.194.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 87.276.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 86.724.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.771.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.953.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 832.000,00
 • ARA TOPLAM 1.555.959.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.220.748.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.589.671.000,00
 • Banka Kredileri 1.565.389.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.372.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.559.247.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.776.707.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.905.671.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.903.734.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 685.260.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 105.777.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.005.501.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -46.315.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -46.315.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.270.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.010.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -3.740.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 295.591.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.613.063.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 192.272.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.937.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.682.378.000,00