FİNANS

e-data teknoloji - edata - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 309.970.395,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.014.718,00
 • Finansal Yatırımlar 95.846.750,00
 • Ticari Alacaklar 86.305.943,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.871,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.298.072,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.633.122,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.633.122,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 71.778.690,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.223.973,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.167.199,00
 • ARA TOPLAM 309.970.395,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.378.454,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.337.145,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 944.566,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.673,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.673,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 375.368,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 337.348.849,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.649.606,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.500.000,00
 • - Banka Kredileri 1.500.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.178.679,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 605.386,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 108.167.115,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 108.167.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 294.497,00
 • Diğer Borçlar 1.575.986,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.575.986,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.319.019,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.402.093,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 212.217,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 212.217,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 118.649.606,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.236.049,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.665.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.665.086,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.570.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.570.963,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.885.655,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 214.463.194,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 214.463.194,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -973.886,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -973.886,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -973.886,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.573.902,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 62.504.740,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 46.609.043,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 337.348.849,00

Kredi Hesaplama