FİNANS

edip gayrimenkul - edip - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 96.455.048,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.771.649,00
 • Finansal Yatırımlar 60.750.493,00
 • Ticari Alacaklar 16.874.406,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.722,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.866.684,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 236.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 236.548,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 85.801,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.770.015,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 966.136,00
 • ARA TOPLAM 96.455.048,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 954.141.858,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 940.789.203,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.404.233,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.973,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.973,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.616.827,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.050.596.906,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.783.016,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 52.544.713,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.073.497,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 161.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.912.427,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 253.728,00
 • Diğer Borçlar 2.903.586,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 687,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.902.899,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 521.904,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 77.211,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.408.377,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.408.377,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 65.783.016,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.292.322.923,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.286.394.666,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.288.595,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 267.671,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.115.219,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.115.219,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.256.772,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.358.105.939,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -307.509.033,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -307.509.033,00
 • Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.301.980,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 104.038,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -328.855,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -328.855,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.067.777,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -220.818.947,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -198.835.026,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.050.596.906,00

Kredi Hesaplama