ege endustri - egeen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 748.600.836,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 417.067.091,00
 • Finansal Yatırımlar 80.736.410,00
 • Ticari Alacaklar 109.139.417,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.579.148,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 91.560.269,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.271.668,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 52.004.892,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.266.776,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 79.011.754,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.315.746,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 58.750,00
 • ARA TOPLAM 748.600.836,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 235.532.785,00
 • Finansal Yatırımlar 3.510.050,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.832,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 142.671.731,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 63.207.784,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.535.031,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.535.031,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.856.588,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.554.428,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 984.133.621,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 312.554.007,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.445.643,00
 • - Banka Kredileri 68.300.171,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.028.616,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 35.994.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 897.752,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.096.389,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.870.408,00
 • Diğer Borçlar 141.569.143,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 141.432.153,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 136.990,00
 • Türev Araçlar 1.893.030,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.153.298,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.388.841,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.010.782,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.489.804,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.520.978,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.200.105,00
 • ARA TOPLAM 312.554.007,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.195.475,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.449.484,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.449.484,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 183.099,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.562.892,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.562.892,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 331.749.482,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 652.384.139,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 652.384.139,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.460.088,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.460.088,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.460.088,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.943,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.943,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.831.063,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 366.529.101,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 205.210.015,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 984.133.621,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.