FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ege endustri - egeen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.874.443.244,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 843.150.139,00
 • Finansal Yatırımlar 645.509.333,00
 • Ticari Alacaklar 700.748.878,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.142.905,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 579.605.973,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.543.486,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.543.486,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 585.453.316,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.696.936,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 341.156,00
 • ARA TOPLAM 2.874.443.244,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.506.748.473,00
 • Finansal Yatırımlar 14.306.740,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 150.002,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 150.002,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 459.842.928,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 858.289.897,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.880.084,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.880.084,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.811.806,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.361.460,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.381.191.717,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 790.222.321,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.054.499,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.596.883,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 463.939.556,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 225.102,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 463.714.454,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.697.451,00
 • Diğer Borçlar 141.820,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 141.820,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.912.253,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.739.391,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 65.582.884,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.039.845,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 58.543.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.557.584,00
 • ARA TOPLAM 790.222.321,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.195.456.825,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.174.814.155,00
 • Banka Kredileri 1.073.826.434,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 100.987.721,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 129.992,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.512.678,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.512.678,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.985.679.146,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.395.512.571,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.395.512.571,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.119.236,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -34.119.236,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.119.236,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 505.851,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 505.851,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.575.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.492.487.354,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 905.794.497,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.381.191.717,00

Kredi Hesaplama