FİNANS

nasmed egepol - egepo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 115.465.792,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.836.854,00
 • Finansal Yatırımlar 22.181.647,00
 • Ticari Alacaklar 27.080.516,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.953.337,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.127.179,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.059.910,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.059.910,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.037.161,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.549.339,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.070.843,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 649.522,00
 • ARA TOPLAM 115.465.792,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 359.508.726,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 221.435,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 221.435,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 265.731.811,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.963.714,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.113.150,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 36.113.150,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 474.974.518,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.817.437,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 631.654,00
 • - Banka Kredileri 631.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.007.511,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.356.472,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 40.988.344,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.603,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.902.741,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.495.062,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.830.691,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.314.216,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.456.806,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.857.410,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 549.959,00
 • ARA TOPLAM 67.817.437,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.324.311,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 94.756.031,00
 • Banka Kredileri 51.052.855,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.703.176,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.433.615,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.433.615,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.134.665,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 179.141.748,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 295.832.770,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 295.832.770,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.022,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.497.549,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.808.002,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.808.002,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -829.095,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.380.605,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.806.395,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.336.197,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 474.974.518,00

Kredi Hesaplama