FİNANS

nasmed egepol - egepo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 100.174.824,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.658.925,00
 • Finansal Yatırımlar 20.137.689,00
 • Ticari Alacaklar 21.585.333,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.570.989,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.014.344,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.221.405,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.221.405,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.610.456,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.240.887,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 941.024,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.779.105,00
 • ARA TOPLAM 100.174.824,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 304.726.888,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 222.566,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 222.566,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 239.681.439,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.900.141,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.796.515,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.796.515,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 404.901.712,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.547.926,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 139.512,00
 • - Banka Kredileri 139.512,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.214.454,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.268.614,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.998.890,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.970.507,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.013.479,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 655.994,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 514.117,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.581.640,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.082.619,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 499.021,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 429.840,00
 • ARA TOPLAM 45.547.926,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.888.468,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.408.504,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 44.408.504,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.951.682,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.951.682,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.528.282,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 97.436.394,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 307.465.318,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 307.465.318,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.022,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.497.549,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.474.646,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 32.474.646,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 837.549,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.380.605,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.806.395,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 13.302.101,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 404.901.712,00

Kredi Hesaplama