FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

nasmed egepol - egepo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 177.437.872,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.277.326,00
 • Finansal Yatırımlar 16.717.713,00
 • Ticari Alacaklar 89.323.630,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.414.281,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.909.349,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.230.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.570.466,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 660.174,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.409.051,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.897.702,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 189.716,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 392.094,00
 • ARA TOPLAM 177.437.872,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.088.714.039,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 308.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 308.115,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.188.770,00
 • Maddi Duran Varlıklar 896.642.591,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.447.620,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.399.874,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.399.874,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.266.151.911,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.051.838,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 694.974,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.247.671,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.532.632,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 78.516.264,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.157.804,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 69.358.460,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.535.958,00
 • Diğer Borçlar 19.050,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.050,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.368.300,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.270.612,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.489.913,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.780.699,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.399.009,00
 • ARA TOPLAM 123.051.838,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 160.927.237,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 83.602.350,00
 • Banka Kredileri 41.440.592,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.161.758,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.524.740,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.524.740,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 69.800.147,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 283.979.075,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 982.172.836,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 982.172.836,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 386.688.539,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 308.459.443,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.157.574,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.157.574,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.157.574,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.440.691,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 62.964.563,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 91.777.174,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.266.151.911,00