FİNANS

nasmed egepol - egepo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 135.126.965,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 103.533.219,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.172.013,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.172.013,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 322.895,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 91.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 231.405,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.947.217,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.561.627,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.589.994,00
 • ARA TOPLAM 135.126.965,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 264.351.551,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 186.851,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 186.851,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 198.911.575,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.822.837,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.556.718,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.556.718,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.056.032,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 399.478.516,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.029.736,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.019.570,00
 • - Banka Kredileri 1.128.782,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.866.937,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.910.454,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.910.454,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.941.027,00
 • Diğer Borçlar 7.307.500,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.307.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 122.724,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.433.622,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.760.033,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.322.299,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 437.734,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 667.869,00
 • ARA TOPLAM 47.029.736,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.128.953,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.519.449,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.159.068,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 101.158.689,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 298.319.827,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 298.319.827,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.022,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 93.324.366,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.402.360,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.402.360,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -234.736,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.760.959,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.198.632,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 22.629.488,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 399.478.516,00

Kredi Hesaplama