FİNANS

ege gubre - eggub - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 565.901.879,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 170.356.532,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 45.837.690,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.422,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.763.268,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.068.109,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.068.109,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 312.313.054,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.794.124,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.213,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.525.157,00
 • ARA TOPLAM 565.901.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 501.587.596,00
 • Finansal Yatırımlar 35.530,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 411.061.473,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.683.729,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.865.689,00
 • - Şerefiye 79.518.119,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 347.570,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.282.013,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.067.489.475,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 577.757.159,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 172.545.747,00
 • - Banka Kredileri 169.938.990,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 333.095.695,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.979.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 327.116.586,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.958.912,00
 • Diğer Borçlar 29.672.349,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.631.757,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.146.656,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.411.453,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.926.347,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.609.824,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.316.523,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 577.757.159,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.034.731,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.562.045,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.562.045,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 33.295.176,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.966.786,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.966.786,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.210.724,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 629.791.890,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 437.697.585,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 437.697.585,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 67.495.762,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.024.604,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.024.604,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.024.604,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.615.442,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 305.131.249,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.940.253,00
 • Diğer Yedekler 1.811.742,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.067.489.475,00

Kredi Hesaplama