FİNANS

ege gubre - eggub - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 449.918.112,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 199.839.839,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 62.893.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.893.411,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.028.883,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.028.883,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 132.623.935,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.453.812,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.722.138,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.356.094,00
 • ARA TOPLAM 449.918.112,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 551.413.943,00
 • Finansal Yatırımlar 35.530,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 429.964.747,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.262.630,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.301.127,00
 • - Şerefiye 79.518.119,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 783.008,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 311.489,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 311.489,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.305.574,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.001.332.055,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 301.326.186,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 189.912.205,00
 • - Banka Kredileri 185.869.245,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.587.633,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 747.776,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.839.857,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.110.869,00
 • Diğer Borçlar 36.080.439,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.039.847,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.889.020,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.883.425,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.862.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.433.295,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.429.300,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 301.326.186,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.986.523,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.754.301,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.754.301,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 42.475.085,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.551.434,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.551.434,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 205.703,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 368.312.709,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 633.019.346,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 633.019.346,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 67.495.762,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.993.870,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.993.870,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.993.870,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.565.442,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 242.181.249,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 270.403.019,00
 • Diğer Yedekler 1.640.003,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.001.332.055,00

Kredi Hesaplama