FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ege gubre - eggub - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 900.292.714,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 436.997.921,00
 • Finansal Yatırımlar 129.599.675,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 104.887.041,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.889,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.833.152,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.205.073,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.205.073,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 91.234.748,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.743.273,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.418,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 73.608.565,00
 • ARA TOPLAM 900.292.714,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.094.352.482,00
 • Finansal Yatırımlar 324.702,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.482.896.255,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 15.853.585,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 389.944.127,00
 • - Şerefiye 386.212.554,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.731.573,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.761.965,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 52.761.965,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 156.229.529,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.994.645.196,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 203.993.938,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.784.754,00
 • - Banka Kredileri 404.710,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 73.117.567,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.484.542,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.633.025,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.398.570,00
 • Diğer Borçlar 19.379.833,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.339.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.061.524,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.256.753,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.749.199,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.749.199,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.245.738,00
 • ARA TOPLAM 203.993.938,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.242.202,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.401.794,00
 • Banka Kredileri 36.401.794,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.431.415,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.431.415,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.408.993,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 316.236.140,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.678.409.056,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.678.409.056,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.001.759,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.077.570,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.077.570,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.077.570,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 135.854.951,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.134.418.390,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -128.945.559,00
 • Diğer Yedekler 6.421.856,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.994.645.196,00