FİNANS

ege gubre - eggub - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 846.847.954,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 326.656.603,00
 • Finansal Yatırımlar 178.542.069,00
 • Ticari Alacaklar 84.146.530,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.381,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 84.128.149,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.082.560,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.082.560,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 167.051.132,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.958.306,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.610,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.342.144,00
 • ARA TOPLAM 846.847.954,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 908.612.139,00
 • Finansal Yatırımlar 35.530,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 530.737.369,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.422.981,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.395.187,00
 • - Şerefiye 79.518.119,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.877.068,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.914,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 78.914,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 289.149.402,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.755.460.093,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 406.239.299,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 114.575.325,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 104.486.520,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 156.768.849,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.297.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 154.471.725,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.745.212,00
 • Diğer Borçlar 65.437.374,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.396.782,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.762.084,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.821.089,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.129.366,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.213.495,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.915.871,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 406.239.299,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.785.068,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.251.947,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.251.947,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.533.121,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.533.121,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 472.024.367,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.283.435.726,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.283.435.726,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 67.495.762,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.081.373,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.081.373,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.081.373,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.705.558,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 792.191.852,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 365.099.661,00
 • Diğer Yedekler 1.296.525,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.755.460.093,00

Kredi Hesaplama