ege gubre - eggub - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 194.407.672,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 110.425.706,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 38.709.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 38.709.610,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 613.944,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 613.944,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.475.946,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.004.019,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.091.296,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.081.733,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.096.714,00
 • ARA TOPLAM 194.407.672,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 425.024.684,00
 • Finansal Yatırımlar 24.430,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 312.246.424,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.355.857,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.764.176,00
 • - Şerefiye 79.518.119,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 246.057,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.179.661,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.875.294,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.950.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 619.432.356,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.740.165,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 178.798.996,00
 • - Banka Kredileri 178.754.951,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.918.001,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.669.875,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.067.830,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 897.138,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.170.692,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.152.235,00
 • Diğer Borçlar 27.460.032,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.540.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.919.440,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.056.366,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.286.705,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.025.035,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.261.670,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 281.740.165,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.661.081,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.212.178,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.816.020,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.632.883,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.632.883,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 336.401.246,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 283.031.110,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 283.031.110,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 67.495.762,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 689.438,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 689.438,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 689.438,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.165.442,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 113.245.168,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 80.219.390,00
 • Diğer Yedekler 1.488.169,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 619.432.356,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.