FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ege profil - egpro - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.885.176.930,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 437.518.260,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.357.550.817,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 284.202.174,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.073.348.643,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 259.483.608,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 250.209.581,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.274.027,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.252.796.896,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 251.743.614,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 140.884.498,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.777.074,00
 • ARA TOPLAM 6.609.870.269,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 275.306.661,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.841.635.096,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 251.218,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 251.218,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.579.269.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 104.432.067,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.524.520,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 58.524.520,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.726.812.026,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.644.112.433,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 576.191.027,00
 • - Banka Kredileri 576.191.027,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.420.418,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.561.337,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.860.769.967,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.850.764.706,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.005.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 116.214.815,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.843.966,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.752.726.677,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 120.329.858,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.523.252,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.523.252,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 98.092.453,00
 • ARA TOPLAM 5.644.112.433,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 761.188.919,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 150.867.459,00
 • Banka Kredileri 124.821.983,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.045.476,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 122.927.238,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 122.927.238,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 487.394.222,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.405.301.352,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.321.510.674,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.321.510.674,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.980.793,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.192.219.145,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 9.407.807,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 600.870,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.398.115.845,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.398.115.845,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -114.290.316,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -94.324.053,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -94.324.053,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 301.840.560,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.314.182.308,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 216.625.296,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.726.812.026,00