FİNANS

ege profil - egpro - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.626.131.084,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 237.396.857,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.544.751.728,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 357.596.747,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.187.154.981,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.790.862,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.790.862,00
 • Türev Araçlar 1.795.213,00
 • Stoklar 650.886.287,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.930.303,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.832.100,00
 • ARA TOPLAM 2.524.383.350,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 101.747.734,00
 • DURAN VARLIKLAR 879.283.720,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 211.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 826.304.146,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.811.935,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.811.935,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.732.933,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.505.414.804,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.970.973.040,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.495.756,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 127.138.870,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.863.310,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.046.257.266,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.879.360,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.010.377.906,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.704.857,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 688.898.292,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.971.852,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.846.144,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.846.144,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.660.003,00
 • ARA TOPLAM 1.970.973.040,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.406.596,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 123.883.523,00
 • Banka Kredileri 91.295.190,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.588.333,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.625.250,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.625.250,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.897.823,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.191.379.636,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.314.035.168,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.314.035.168,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.980.793,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -6.972.661,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.952,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 350.216.565,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 350.216.565,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.335.150,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -288.025,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -288.025,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.492.810,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 576.881.315,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 270.791.716,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.505.414.804,00

Kredi Hesaplama