FİNANS

ege profil - egpro - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.161.029.805,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 646.126.197,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.450.639.792,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 321.102.296,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.129.537.496,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 105.821.649,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 100.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.821.649,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 810.872.652,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.392.593,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.089.545,00
 • ARA TOPLAM 4.059.942.428,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 101.087.377,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.929.789.599,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 257.551,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 257.551,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.838.204.975,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.270.002,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.619.168,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.619.168,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.090.819.404,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.254.310.246,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.760.870,00
 • - Banka Kredileri 31.760.870,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 90.574.642,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.471.118,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.744.598.954,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38.629.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.705.969.117,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.000.000,00
 • Türev Araçlar 1.597.218,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.148.873.504,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 98.114.313,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 107.977.086,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 82.485.252,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.491.834,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.813.659,00
 • ARA TOPLAM 3.254.310.246,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 408.139.963,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 168.806.865,00
 • Banka Kredileri 119.495.815,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 49.311.050,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 77.709.550,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.709.550,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 161.623.548,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.662.450.209,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.428.369.195,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.428.369.195,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.980.793,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -6.972.661,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -15.276.430,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 911.959.503,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 911.959.503,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -54.637.269,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.624.635,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -28.624.635,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.022.230,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 474.997.642,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 945.442.050,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.090.819.404,00

Kredi Hesaplama