FİNANS

ege profil - egpro - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.047.915.667,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 405.729.692,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.952.733.653,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 390.819.620,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.561.914.033,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.441.233,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.441.233,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 509.481.646,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.825.061,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.242.607,00
 • ARA TOPLAM 2.943.453.892,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 104.461.775,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.699.535.887,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 211.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.612.472.001,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.581.096,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.394.645,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.394.645,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.747.451.554,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.250.931.395,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.755.873,00
 • - Banka Kredileri 30.755.873,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 56.996.452,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.061.696,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.196.952.834,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.787.923,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.165.164.911,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.103.651,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 2.506.189,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 836.952.449,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.835.075,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.281.149,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.281.149,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.547.723,00
 • ARA TOPLAM 2.250.931.395,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 436.677.930,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 196.549.548,00
 • Banka Kredileri 155.588.403,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.961.145,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 82.506.537,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 82.506.537,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 157.621.845,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.687.609.325,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.059.842.229,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.059.842.229,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.980.793,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -6.972.661,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.952,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 933.219.030,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 933.219.030,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -45.966.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.224.392,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.224.392,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.492.810,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 578.135.213,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 553.850.185,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.747.451.554,00

Kredi Hesaplama