ege profil - egpro - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.143.554.312,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 337.525.221,00
 • Finansal Yatırımlar 50.719.149,00
 • Ticari Alacaklar 519.674.273,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.662.168,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 464.012.105,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.565.689,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 58.589.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.976.406,00
 • Türev Araçlar 1.525.513,00
 • Stoklar 152.151.022,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.596.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.196.495,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.887.556,00
 • ARA TOPLAM 1.139.841.158,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.713.154,00
 • DURAN VARLIKLAR 471.175.585,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 736.654,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 736.654,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 394.360.886,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.299.866,00
 • - Şerefiye 655.882,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.643.984,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.357.420,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.114.036,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.614.729.897,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 916.479.394,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.307.124,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 102.302.370,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 57.710.449,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 409.516.440,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.033.253,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 386.483.187,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.762.442,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 273.772.992,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.532.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.532.898,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.285.128,00
 • ARA TOPLAM 916.479.394,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.233.722,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 196.455.152,00
 • Banka Kredileri 184.160.943,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.294.209,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.778.570,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.778.570,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.135.713.116,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 479.016.781,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 478.996.061,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.980.793,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -5.972.570,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.952,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.041.728,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 83.041.728,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.607.814,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -767.634,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -767.634,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.668.241,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 246.252.728,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.860.120,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.720,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.614.729.897,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.