ege seramik - egser - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 440.246.350,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 123.387.904,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 167.069.443,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 110.266.450,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.802.993,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.952.911,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.952.911,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 126.849.236,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.954.382,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.032.474,00
 • ARA TOPLAM 440.246.350,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 190.172.142,00
 • Finansal Yatırımlar 16.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 295.922,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 295.922,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 150.066.884,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.965.432,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.965.432,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 201.318,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 31.626.586,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 630.418.492,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 211.973.740,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.153.707,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 130.686.248,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 93.615,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 130.592.633,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.530.587,00
 • Diğer Borçlar 1.071.998,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 236,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.071.762,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.492.621,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.349.882,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.463.996,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.129.148,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.334.848,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 898.522,00
 • ARA TOPLAM 211.973.740,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.577.507,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 215.904,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.420.850,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.420.850,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 255.551.247,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 374.867.245,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 374.867.245,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.778.008,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.838.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.743.125,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.743.125,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 10.743.125,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.441.082,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 149.270.240,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 52.796.195,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 630.418.492,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.