emlak konut gmyo - ekgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.217.583.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 471.184.000,00
 • Finansal Yatırımlar 31.028.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.394.478.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 480.328.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.914.150.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.088.770.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.088.770.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.404.863.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.733.360.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 93.900.000,00
 • ARA TOPLAM 19.217.583.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.586.925.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.688.114.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.688.114.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.014.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 446.538.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 60.703.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.224.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 98.295.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.804.508.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.627.280.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.449.486.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.260.231.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 444.784.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 60.371.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 384.413.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 571.679.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.762.792.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 138.308.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.420.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 129.888.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 7.627.280.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.006.360.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.858.744.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.232.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 61.845.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.738.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.801.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.801.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.633.640.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.170.868.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.170.868.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 721.110.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.364.433.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 202.952.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.804.508.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.